Jesteś pacjentem Centrum
Medycznego Medhouse?

A czy odnowiłeś/aś już deklarację dotyczącą wyboru lekarza POZ, pediatry, pielęgniarki oraz położnej?
Deklaracje złożone przed dniem 01.07.2019 straciły ważność z dniem 01.08.2019 roku.
Zaktualizuj koniecznie deklarację swoją i swoich najbliższych, aby nie stracić dostępu
do bezpłatnej opieki medycznej w Medhouse.

Uprawnienie do bezpłatnej opieki medycznej
w C.M. Medhouse wygasa za:

Podczas składania nowych deklaracji koniecznie miej przy sobie:

Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
tzw. "dyskietkę"

Listę danych osobowych (w tym numerów telefonu) osób, które chcesz upoważnić do wglądu do Twojej dokumentacji medycznej

Masz jakiekolwiek pytania w związku z aktualizacją deklaracji POZ?
Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną infolinię w tej sprawie!

Z czego wynika konieczność ponownego składania deklaracji POZ
w Medhouse?

Od 1 sierpnia 2019 roku w Polsce będzie obowiązywał zakaz funkcjonowania firmy, w której jednocześnie znajduje się przychodnia i apteka.

Niestety, taka sytuacja ma miejsce także w naszym przypadku. Po zmianie polegającej na prawnym przeniesieniu przychodni do nowej firmy („CMG4 sp. z o.o. sp. k.”), z punktu widzenia pacjentów nic się nie zmieni.

Do nowej firmy zostanie przeniesiony cały personel. Lekarze będą mieli dostęp do pełnej kartoteki pacjenta od początku leczenia w C.M. Medhouse

Ponowne złożenie deklaracji jest zatem niezbędne, aby po wejściu w życie nowych przepisów nadal byli Państwo objęci bezpłatną opieką medyczną w ramach POZ w C.M. Medhouse.

Dotychczasowe deklaracje tracą ważność dnia 31.07.2019 roku, natomiast złożenie nowych deklaracji jest całkowicie bezpłatne.

W Medhouse maksymalnie ułatwiamy składanie zaktualizowanych deklaracji:

Dodatkowe stanowiska przyjmowania deklaracji POZ

Nowe deklaracje możesz pobrać z naszej strony, wypełnić je w domu i dostarczyć do Medhouse lub wypełnić je u nas na miejscu w C.M. Medhouse przy ul. Radlińskiej 68 w Wodzisławiu Śląskim.
Wypełnienie deklaracji zajmie Ci zaledwie kilka minut.

Dodatkowa infolinia związana stricte z deklaracjami POZ

Dla naszych pacjentów uruchomiliśmy specjalną, dodatkową infolinię związaną docelowo z procesem składania uaktualnionych deklaracji POZ. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z ponownym przyjmowaniem deklaracji.

Przestronny parking dla pacjentów składających deklaracje POZ

Nie musisz się obawiać, że dostarczając uaktualnione deklaracje POZ nie znajdziesz w pobliżu miejsca, aby zaparkować swój samochód. Specjalnie dla naszych pacjentów udostępniamy przestronny parking tuż przy naszej placówce.

Co się stanie jeśli nie zaktualizuję deklaracji POZ w Medhouse do 31.07.2019 lub będę zwlekać z decyzją?

  • Twoja dotychczasowa deklaracja wygaśnie w dniu 01.08.2019 r. i utracisz dostęp do bezpłatnej opieki medycznej w ramach POZ w Medhouse.
  • Jeśli jesteś rodzicem dziecka/dzieci objętych systemem monitoringu szczepień w Medhouse, po tej dacie Twoje dziecko/dzieci zostaną wyłączone z systemu monitorowania szczepień, aż do momentu ponownego złożenia deklaracji POZ. Przekroczenie daty 31.07.2019 r. jako granicznej dla składania nowych deklaracji, może wpłynąć na opóźnienia w terminach kolejnych szczepień, co z pewnością nie jest korzystne dla zdrowego rozwoju Państwa pociech.
  • Nie pozwól wyprzedzić się innym pacjentom - w ramach bezpłatnej opieki POZ, NFZ narzuca nieprzekraczalne limity pacjentów przypadających na lekarza (w tym pediatrę)/pielęgniarkę/położną. W związku z powyższym, o ponownym przypisaniu pacjenta do konkretnego lekarza (w tym pediatry)/pielęgniarki/położnej w ramach wspomnianych limitów NFZ decydować będzie kolejność zgłoszeń. Bardzo prosimy o nieodkładanie decyzji o aktualizacji deklaracji POZ w Medhouse, gdyż może to skutkować wyczerpaniem limitu dostępnego dla lekarza prowadzącego do tej pory Państwa przypadek.

Uprawnienie do bezpłatnej opieki medycznej
w C.M. Medhouse wygasa za:

Uprawnienie do bezpłatnej opieki medycznej
w C.M. Medhouse wygasa za:

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Obecna deklaracja w wyniku cesji umowy zawartej z NFZ traci ważność z dniem 31.07.2019 r.

Obecna deklaracja jest ważna do 31.07.19 jednak nową należy złożyć jak najszybciej, gdyż o przyjęciu nowych deklaracji decyduje kolejność zgłoszeń i może się okazać, że będziemy zmuszeni odmówić przyjęcia nowej deklaracji ze względu na przekroczenie limitów deklaracji na lekarza.

Tak. W celu zapewnienia kompletnej opieki nad pacjentem należało by również złożyć deklarację na pielęgniarkę i położną, gdyż owe deklaracje także stracą ważność z dniem 31.07.2019 r.

Tak. Deklaracje do pediatry również tracą ważność z dniem 31.07.2019 r.

Nową deklarację należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie CM Medhouse poprzez złożenie jej na miejscu lub wypełnienie i dostarczenie wypełnionego druku pobranego samodzielnie ze strony www.medhouse.pl

Nową deklarację można złożyć w rejestracji przychodni Medhouse od poniedziałku do piątku w godzinach 7-20 oraz w soboty w godzinach 8-14.

Czas jest ważny, ponieważ w sytuacji nie złożenia nowej deklaracji od 01.08.19 nie będą Państwo objęci bezpłatnym systemem podstawowej opieki zdrowotnej.

Nową deklarację podpisaną osobiście przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego może złożyć w jego imieniu rodzina lub inne osoby trzecie.

Druki można pobrać w siedzibie CM Medhouse lub ze strony www.medhouse.pl.

Złożenie deklaracji w tym przypadku jest dla pacjenta bezpłatne. Pacjent ma prawo bezpłatnego złożenia deklaracji nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych. Pacjent nie wnosi wspomnianej opłaty, w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy, lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u wybranego świadczeniodawcy, lub z innych przyczyn powstałych po stronie podmiotu leczniczego.

Obecna deklaracja jest ważna do dnia 31.07.2019 r.

W wyniku nie złożenia nowej deklaracji do 31.07.2019 r. i utracie ważności starej deklaracji pacjent od dnia 01.08.2019 przestaje być objęty bezpłatny systemem podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby wypełnić i złożyć deklaracje na miejscu należy mieć ze sobą dokument z nr pesel oraz numer karty ubezpieczenia zdrowotnego albo numer poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Na deklaracji wymagany jest podpis pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

60

Specjalistów

>50000

pacjentów

25

Poradni specjalistycznych

9

Lat doświadczenia

Gdzie i jak złożyć nowe deklaracje?

Deklaracje możesz złożyć osobiście w siedzibie Centrum Medycznego Medhouse.
Możesz pobrać druk z naszej strony internetowej lub wypełnić deklarację na miejscu w naszej placówce – nie zajmuje to więcej niż kilka minut!

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 20:00
Sobota: 8:00 - 14:00

Gdzie nas znajdziesz?

C.M. Medhouse
Adres: ul. Radlińska 68, 44-286 Wodzisław Śląski
Infolinia (deklaracje): +48 (32) 459 10 17
Email: rejestracja@medhouse.pl